ICONIC NYC LANDMARKS IN FILMS & TV SHOWS - Ghostbusters 1984

ICONIC NYC LANDMARKS IN FILMS & TV SHOWS - Ghostbusters 1984

  • 07/27/22

ICONIC NYC LANDMARKS IN FILMS & TV SHOWS πŸŽ¬πŸ—½

πŸΏπŸ€“ Ghostbuster (1984)

FDNY Ladder #8 has been an operating firehouse for more than a century and it is one of the most famous locations in Tribeca for the Ghostbusters 1984 original and 2016 remake.

In the 70s, this formerly industrial neighborhood transformed into a haven for the city’s artistic community. Painters, photographers, and sculptors flocked to Tribeca and took over enormous abandoned lofts. Big open spaces became the homes to galleries and studios of some of the most famous New York-based artists.

πŸ“ˆIf you want to learn about the real estate market in this iconic city you can watch our latest analysis and reports 🧐 Let us know if you have questions!

#realestate #NYC #agentsofcompass #thriveatcompass 

Work With Us

Etiam non quam lacus suspendisse faucibus interdum. Orci ac auctor augue mauris augue neque. Bibendum at varius vel pharetra. Viverra orci sagittis eu volutpat. Platea dictumst vestibulum rhoncus est pellentesque elit ullamcorper.

Follow Us on Instagram